Naše služby

nabízené služby v oblasti účetní, daňové a mzdové:

  • účetní, daňové, mzdové, personální a další poradenství,
  • všem klientům vedeme účetnictví (dříve podvojné účetnictví) v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., v souladu s vyhláškami, které provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. a v souladu s Českými účetními standardy,
  • odborná kvalifikace je garantována certifikátem Svazu účetních,
  • zastupování před všemi orgány státní správy, příp. při jednání s jinými třetími osobami (FÚ, OSSZ, ZP, ÚP) + účast při kontrolách agend spadajících pod tyto úřady a vyřizování korespondence s nimi,
  • spolupracujeme s auditory, daňovým poradcem (možnost podávání daňového přiznání v prodloužené lhůtě) a právníkem,
  • veškerá daňová přiznání jsou zpracována v elektronické podobě,
  • vedení fyzické pokladny,
  • zajištění styku s bankami,
  • vyplňování statistických či jiných výkazů,
  • případné další činnosti dle požadavků zákazníka,