O společnosti

Naše firma vznikla 14. 7. 1999.

Firma po dobu své existence nikdy nebyla v platební neschopnosti a nikdy nebyla účastna soudního sporu.

Firma poskytuje svým klientům zpracování kompletního účetnictví, mzdové a personální agendy, daňové agendy, statistické výkazy a podklady pro jednání orgánů společností celkem pro cca 100 právnických osob (a.s., s.r.o., v.o.s., bytová družstva, SVJ, nadace…) v Mostě a Chomutově.

Firma byla schopna bez problémů zajistit náročné požadavky klienta nutné k získání certifikátů jakosti (např. ISO: 9002, 9001:2000 a 9001:2001….).

Významní klienti naší firmy:

  • ALFA TERM MOST a. s., Most
  • PRVNÍ MOSTECKÁ a. s., Most
  • TEPLO MOST a.s., Most
  • BETA TERM CHOMUTOV spol. s r. o., Chomutov
  • DOSPRA, spol. s r. o., Chomutov

Firma používá účetní programy BYZNYS Win a Altus Vario. Firma má úspěšně dokončen softwarový audit.